Skagerrak Håndballfestival

Påmelding sendes til handballfestival@strommenglimt.no

Vennligst oppgi følgende informasjon:

– Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse til deltaker

– Navn, telefon og e-postadresse til minst en foresatt

– Klubbtilhørighet, posisjon på banen

– Størrelse på t-skjorte

– Er det hensyn som må tas i forhold til allergi/sykdommer