Årsmøtet

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Strømmen Glimt. Årsmøtet avholdes mandag 25. mars kl 18.00 i Miljørommet, Nedeneshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.03.24 til leder@strommenglimt.no

Saksliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, ved henvendelse til leder@strommenglimt.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Strømmen Glimt i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Strømmen Glimt. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på leder@strommenglimt.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret