Skagerrak Håndballfestival

Velkommen til Skagerrak Håndballfestival og påmelding

Pris kr. 1590,- pr. deltaker. Søskenrabatt med kr. 300,- pr. deltaker innenfor samme husstand.

Faktura vil bli sendt ut fortløpende, og påmelding er først gjeldene når faktura er betalt.

For påmelding, send e-post til; handballfestival@strommenglimt.no med følgende opplysninger.

– Navn, fødselsdato og telefonnummer på deltaker

– Klubbtilhørighet og posisjon på banen

– Størrelse på t-skjorte

– Opplysninger om matallergier eller sykdommer vi må ta hensyn til

– Opplys dersom det ikke er ønskelig at deltaker skal delta på bilder som publiseres på sosiale medier, eller i media før øvrig

– Navn, telefonnummer og e-postadresse til minst en foresatt

– Andre hensyn vi som arrangør må ta?