Priser

Priser pr. år som gjelder både medlems- og treningsavgift:

1.) Første året/oppstart 1. klasse er gratis.

2.) 7 – 12 år kr. 890,-

3.) 13 år og eldre kr. 1290,-.

Økonomien skal ikke være en barriere for å spille håndball i Strømmen Glimt. Vårt mål er lave medlems- og treningsavgifter. Vi ønsker at alle skal få være med på trening, turneringer og kamper.

I en tid med presset økonomi for mange, kan det være utfordrende å få endene til å møte. La ikke dette være til hinder for å kunne drive med håndball.

Ved slike tilfeller er det mulig å søke klubben om støtte til å få dekket både avgifter og egenandeler ved turer/turneringer.

Slike søknader vil selvsagt behandles høyst konfidensielt.